Caracteristici

Călătoriile mele
Această secțiune oferă un rezumat al călătoriilor efectuate în perioada selectată. Filtrați după status, șoferi (dacă sunt mai mulți șoferi) și interval de date care poate fi setat la ultimele 24 de ore, 3 zile, 1 săptămână sau 1 lună.

Șoferii
Lista șoferilor conectați la profilul principal.

Vehicule
Lista vehiculelor legate de profilul principal.

Sesiuni de lucru
Această secțiune generează date referitoare la numărul de ore lucrate [online] într-o anumită perioadă de timp. Mai multe detalii despre fiecare sesiune de lucru pot fi vizualizate făcând clic pe „mai multe detalii”.

Statistici
Un tablou de bord al orelor lucrate într-o anumită perioadă de timp și numărul de curse în acele ore lucrate.

Raport financiar
Vizualizare tablou de bord, afișând un rezumat al soldului încasat de la clienți, soldul câștigat de șofer și soldul final datorat într-o anumită perioadă.

Raport de sold
Rezumă suma câștigată pe perioada unei luni, mai puțin plățile în numerar, mai puțin comisionul datorat. Acesta oferă un rezumat al câștigurilor totale într-o lună.

Plăți
Orice plată efectuată de la Blue către Partener sau invers.