Drepturile șoferului

Un șofer partener Blue are dreptul de a cere cu respect oprirea comportamentelor și acțiunilor care pun siguranța călătoriei în pericol, asigurându-se că responsabilitățile și drepturile lor sunt întotdeauna respectate.
Orice șofer partener va avea întotdeauna dreptul de a întrerupe o călătorie în cazul în care se stabilește printr-o judecată responsabilă că se manifestă un comportament inadecvat, violent sau ofensator în timpul călătoriei.