Pot avea mai multe vehicule?

Partenerii nu au un număr limitat pentru vehiculele de flotă. Un manager de flotă poate înscrie orice număr de vehicule pe platforma Blue.
Pur și simplu trimiteți documentele relevante prin e-mail la contact@blue.ro.
ATENȚIE!: Un vehicul nu poate fi partajat între managerii flotei.