Termeni si conditii Șoferi

Download Termeni și condiții

Oferim serviciul Blue în conformitate cu termenii și condițiile care constituie un acord legal între dvs. și companie. Ar trebui să citiți cu atenție și să utilizați serviciul Blue numai dacă sunteți de acord. Prin utilizarea aplicației Blue, sunteți de acord să fiți legat din punct de vedere legal de acești termeni si conditii și politica de confidențialitate. Acești termeni și condiții, după cum pot fi modificați din când în când, se aplică utilizării serviciului nostru Blue. Orice utilizare după modificare constituie acceptarea noilor termeni. Prin accesarea, navigarea și utilizarea site-ului nostru web, a aplicației noastre mobile, a platformei noastre, acceptând și finalizand o rezervare, luați la cunoștință că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile de mai jos, inclusiv politica de confidențialitate.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului acord, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

„Cont” înseamnă contul pe care fiecare șofer trebuie să-l creeze pentru a utiliza aplicația Blue pentru a accesa informații și documente referitoare la utilizarea serviciului Blue.

„Acord” înseamnă orice acord între șofer și companie cu privire la utilizarea serviciului Blue, constând în acești termeni și condiții, politica de confidențialitate a șoferului și orice alți termeni și condiții sau documente suplimentare la care se face referire aici sau convenite în viitor între șofer și companie.

„Companie” înseamnă Blue Technology SRL.

„Taxa de companie” înseamnă taxa pe care șoferul este obligat să o plătească companiei pentru utilizarea platformei și orice taxă aplicabilă datorată.

„Șofer” înseamnă o persoana care a finalizat înregistrarea prin aplicație și este acceptat de noi să participe ca șofer. Această definiție se va extinde la orice operator de flotă licențiat ai cărui angajați sau personal autorizat pot presta în mod legal servicii de transport prin utilizarea contului.

„Operator de flotă” înseamnă orice companie, entitate sau persoană care deține o licență de operator și își angajează propriul personal.

„Serviciul Blue” înseamnă serviciile pe care compania le furnizează, inclusiv furnizarea și întreținerea aplicației Blue, platforma, metoda de plată, asistența pentru clienți, comunicarea dintre șofer și pasager și alte servicii similare.

„Aplicația Blue” înseamnă o aplicație mobilă cu care șoferii și pasagerii să solicite / primească / ofere servicii de transport. Aceasta include atât aplicația pasagerului, cât și aplicația șoferului.

„Licență de operator” – licență de operator de a oferi servicii de transport eliberată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

„Metoda de plată” înseamnă carduri bancare, facturare prin operator și alte metode de plată folosite de un utilizator al aplicației Blue pentru a plăti serviciile de transport.

„Pasager(i)” înseamnă clientul care utilizează sau rezervă un serviciu de transport prin aplicația noastră. „Taxa(le) de pasager” înseamnă taxa pe care un pasager este obligat să o plătească șoferului pentru furnizarea serviciilor de transport, care va include TVA și/sau orice altă taxă aplicabilă datorată, după cum este stabilit de platforma noastra.

„Platformă” înseamnă tehnologia care conectează pasagerii cu șoferii pentru a-i ajuta să călătorească între locațiile alese de ei.

„Termeni și condiții” – acești termeni.

„Servicii de transport” înseamnă servicii de transport de pasageri și servicii cu șofer în condițiile Autorității Rutiere Române, art.37, O.U.G. nr.49/2019.

„Noi”, înseamnă compania.

„Utilizator(i)” înseamnă orice utilizator al aplicației Blue, care va include atât pasagerii, cât și soferii.

2. DOMENIUL SERVICIULUI NOSTRU

Prin platforma noastră, soferii au posibilitatea de a primi cereri de transport și opțiunea de a fi contractați de potențiali pasageri care caută un serviciu de transport. Suntem o platformă intermediară de servicii de rezervare prin care serviciile de transport pot fi rezervate de către pasageri de la șoferi. Prin art.37, O.U.G. nr.49/2019, suntem autorizați de către Autoritatea Rutieră Română (ARR) să funcționăm ca platformă de rezervare. Avem un birou stabilit în București, România, unde vor fi păstrate toate datele de rezervare. Oferim serviciul de conectare a pasagerilor cu șoferii pentru a se deplasa între locațiile la alegere. În acest scop, datele dumneavoastră de identificare vor fi transmise pasagerilor de fiecare dată când acesta caută un serviciu de transport prin aplicația Blue. Pasagerii vor primi prenumele și numele dvs., numărul de telefon, fotografia, numărul de înmatriculare al vehiculului, tipul și specificațiile vehiculului, locația, limbile vorbite și evaluarea performanței.

Odată ce porniți aplicația Blue și vă setați ca disponibil, locația dvs. poate fi identificată de toți pasagerii și alți utilizatori. Locația geografică a pasagerului va fi specificată după ce pasagerul vă va selecta prin aplicația Blue. Nu oferim servicii de transport, ci acționăm exclusiv ca un canal de comunicare între dvs. și pasager.

Din momentul în care acceptați să transportați un pasager, intrați într-o relație contractuală directă cu cel care v-a rezervat. Depinde de dvs. să oferiți servicii de transport care pot fi programate prin utilizarea aplicației Blue și să respectați toată legislația aplicabilă, inclusiv legislația privind asigurările obligatorii și siguranța pasagerilor. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice pretenții, procese, pierderi, daune, cheltuieli, pierderi consecutive sau de altă natură, care decurg din sau cu privire la orice vătămare sau deces a oricărei persoane; sau daune aduse oricărei proprietăți, care pot apărea ca urmare a utilizarii serviciului de transport. În consecință, dumneavoastră, și nu noi, sunteți răspunzători pentru orice astfel de pretenții, procese, pierderi, daune, cheltuieli, pierderi consecutive sau de altă natură, care decurg din sau cu privire la orice vătămare sau deces a oricărei persoane, și cu privire la orice pierdere sau daune aduse oricărei proprietăți, care pot apărea ca urmare a utilizarii serviciului de transport. Nici nu suntem responsabili sau răspunzători pentru daunele pe care le puteți suferi în timpul furnizării unui serviciu de transport.

Informațiile pe care le dezvăluim se bazează pe informațiile furnizate nouă de către utilizatori. Ca atare, utilizatorii sunt pe deplin răspunzători de a ne pune la curent cu informațiile lor actualizate și de a indica direct ei înșiși disponibilitatea, care este afișată în aplicația Blue.

Deși vom folosi atenția și abilitățile necesare în prestarea serviciilor noastre, nu putem garanta că toate informațiile sunt exacte, complete sau corecte și nici nu putem fi făcuți responsabili pentru eventuale erori sau orice întreruperi care se datorează, inclusiv defecțiunilor, actualizărilor sau întreținerii aplicației Blue. Fiecare utilizator rămâne responsabil în orice moment pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor afișate în aplicația noastră.

Nu aveți dreptul să descărcați, să reproduceți sau să utilizați în orice alt mod orice conținut sau informații, software, produse sau servicii disponibile în aplicația Blue pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv. Pentru a va menține contul, vi se poate solicita din când în când să furnizați informații și/sau documente suplimentare.

3. INTRARE ÎN ACORD

Pentru a utiliza Serviciul Blue, trebuie să vă înscrieți furnizând informațiile solicitate și încărcând documentația necesară, așa cum este solicitat de noi. După finalizarea cu succes a cererii de înscriere, vă vom furniza un cont personal pe care îl puteți accesa printr-un nume de utilizator și o parolă. Prin înscriere, reprezentați, garantați și sunteți de acord după cum urmează:

• aveți dreptul legal de a încheia acest Acord cu noi pentru a utiliza Platforma și pentru a furniza Serviciile de Transport;

• ați fost de acord să respectați acești Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate, inclusiv toate obligațiile care decurg din furnizarea Serviciilor de transport și a acestui Acord;

• ați furnizat informații adevărate, exacte, complete și actualizate despre dumneavoastră;

• vă veți menține Contul exact și informațiile de profil actualizate în orice moment; dacă orice informație furnizată de dvs. nu este în conformitate cu aceste prevederi, avem dreptul de a vă refuza înregistrarea și de a suspenda sau de a înceta imediat înregistrarea Contului dvs. și de a refuza orice utilizare, prezentă sau viitoare, a Serviciilor eCabs care necesită înregistrare. Nu vom suporta nicio responsabilitate pentru un astfel de refuz, suspendare sau anulare a înregistrării dumneavoastră.

• nu veți autoriza alte persoane să vă folosească Contul și nici să-l transferați sau să-l atribuie unei alte persoane;

• nu veți folosi Serviciile de Transport în scopuri neautorizate sau ilegale sau în niciun fel care ne întrerupe, deteriorează, deteriorează sau ne face mai puțin eficienți;

• veți accepta comenzi pentru Servicii de Transport numai în măsura în care este permis în conformitate cu prevederile aplicabile;

• veți folosi aplicația Blue doar dacă dețineți toate aprobările și licențele necesare pentru serviciile de transport și respectați și îndepliniți toate cerințele statutare care reglementează serviciile de transport;

• veți furniza dovezi ale unor astfel de cerințe prealabile în orice moment pe care un Utilizator sau Compania vă poate solicita;

• veți respecta în orice mod toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv cele referitoare la acest Acord;

• nu veți procesa sau dezvălui terților, orice date cu caracter personal ale altor Utilizatori care vă sunt transferate sau făcute cunoscute în alt mod decât dacă este obținut consimțământul unui alt Utilizator și în conformitate cu legislația aplicabilă;

• veți trata Pasagerii care vi s-au prezentat prin intermediul nostru cu respect și să nu le cauzați niciun inconvenient și daune;

• ne veți compensa și ne despăgubiți pe deplin împotriva pretențiilor sau procedurilor legale împotriva noastră de către orice altă persoană ca urmare a încălcării dvs. a prezentului Acord;

• nu veți folosi Serviciul Blue pentru a provoca neplăceri, supărări sau neplăceri;

• prin accesarea și utilizarea Serviciilor Blue prin intermediul dispozitivelor mobile sau prin utilizarea anumitor funcții mobile, puteți suporta taxe de la furnizorul sau operatorul de servicii mobile pe care le utilizați și sunteți singurul responsabil pentru plata acestor taxe;

• veți actualiza permanent starea vehiculului dumneavoastră în aplicația activată, astfel încât potențialii Pasageri să poată identifica întotdeauna starea actuală a vehiculului dumneavoastră;

• întrucât puteți fi identificat prin intermediul aplicației activate de către potențialii Pasageri participanți din apropiere, puteți accepta numai comenzile de transport disponibile, cu condiția ca aplicația să fie activată și vehiculul dumneavoastră să fie disponibil;

• nu veți folosi alte vehicule, altele decât cele indicate în contul dumneavoastră, atunci când vă conectați la Cont;

• să întrețină echipamentul de urgență în vehicul conform legii;

• să răspundă imediat la solicitarea făcut de Pasager, informându-l cu privire la opțiunea dumneavoastră de a furniza sau nu serviciile, la un moment care nu va depăși niciodată douăzeci (20) de secunde. Dacă acest timp trece și nu răspundeți, este egal cu respingerea solicitarii Pasagerului și nu aveți niciun mijloc de a contacta dvs. Pasagerul;

• ați informat Compania cu privire la orice infracțiune pentru care ați fost găsit vinovat, infracțiunea ar putea fi considerată un motiv pentru ca, Compania să nu încheie colaborarea comerciala cu dvs.;

• să-și asume toate cheltuielile, costurile, taxele, și contribuțiile pentru întreținerea și exploatarea vehiculului utilizat de dvs., inclusiv costurile cu combustibilul, instrumentele de curățare, echipamentele, taxele auto, inspecțiile, reparațiile, recenziile, printre altele;

• trebuie să întrețineți și să operați echipamentele tehnice și procedurile operaționale pentru a accesa Serviciile Blue, cum ar fi modul telefon mobil sau dispozitiv portabil compatibil cu software-ul, conexiune la Internet, pachete de date, GPS, printre altele;

• orice amenzi, penalități, proceduri administrative sau judiciare suportate de dumneavoastră ca urmare a exercitării activității dumneavoastră sau a prestării Serviciilor de Transport sunt responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

Plata către dumneavoastră a oricăror sume care vi se cuvine în conformitate cu acești Termeni și Condiții se va efectua în conformitate cu politica Companiei, care poate varia din când în când. Nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru orice tranzacții incorecte de bani în cazul în care ați furnizat detalii greșite. Din când în când, vă putem trimite cerințe și condiții suplimentare care vor fi aplicabile pentru utilizarea Serviciului nostru Blue.

Nerespectarea acestor cerințe și condiții poate duce la rezilierea acestui Acord și a dreptului de a utiliza Serviciul Blue, fără ca noi să ne asumăm nicio răspundere.

Sunteți considerat persoană juridică, dacă destinatarul taxelor este marcat ca persoană juridică în detaliile de plată furnizate la cerere. Într-un astfel de caz, persoana juridică indicată este considerată a fi furnizorul de Servicii de transport și o parte la acest Acord și la orice alte acorduri ulterioare. Doar persoana fizică specifică indicată în procesul de înscriere poate furniza în mod efectiv Serviciile de Transport. O astfel de persoană fizică poate folosi contul șoferului numai dacă acesta a citit și este de acord să fie legat de prezentul Acord.

Persoana juridică din detaliile de plată și persoana fizică care furnizează efectiv serviciile de transport în cadrul Contului rămân răspunzătoare în solidar pentru orice încălcare a prezentului Contract comisă de șofer. La încheierea unui acord separat, o persoană juridică poate înregistra ea însăși un cont pentru a fi utilizat de către angajații și/sau furnizorii săi de servicii. Într-un astfel de caz, persoana juridică trebuie să se asigure că angajații săi și/sau furnizorii de servicii se conformează cerințelor Acordului și oricăror acorduri ulterioare și este de acord să acționeze în conformitate și să fie obligată cu condițiile și obligațiile sale.

Persoana juridică și angajații săi și/sau furnizorii de servicii vor rămâne răspunzători în solidar pentru orice încălcare comisă de un astfel de angajat și/sau furnizor de servicii.

4. LICENȚĂ

După finalizarea cu succes a cererii de înscriere, vă vom acorda o licență de utilizare a aplicației Blue și a Contului. Indiferent de cele de mai sus și dacă acest lucru este convenit separat, persoanele juridice pot sub-licentia Aplicația Blue și Contul angajaților/furnizorilor săi de servicii. Cu excepția cazului în care este permis în mod specific aici, fără acordul prealabil scris al Companiei, sunteți de acord să nu:

(i) să utilizeze, să modifice, să încorporeze în sau cu alt software sau să creeze o lucrare derivată a oricărei părți a software-ului legată de Serviciul Blue;

(ii) vindeți, licențiați (sau sublicențați), închiriați, cesionați, transferați sau împărtășiți drepturile dumneavoastră în temeiul prezentului Acord cu sau către oricine altcineva

(iii) copiați, distribuiți sau reproduceți aplicația în beneficiul terților;

(iv) să dezvăluie rezultatele oricărei analize comparative a aplicației Blue sau să folosească astfel de rezultate pentru propriile activități de dezvoltare software concurente;

(v) modificare, dezasamblare, decompilare, inginerie inversă, să creați sau să îmbunătățiți software-ul sau să încercați să descoperiți codul sursă al software-ului.

Licența acordată prin prezenta încetează odată cu rezilierea Acordului. După rezilierea Acordului, trebuie să încetați imediat utilizarea aplicației Blue și a Contului, după care vom avea dreptul să blocăm și să ștergem Contul fără o notificare prealabilă. Vă putem solicita să utilizați etichete, etichete, autocolante sau alte semne care se referă la marca noastră Blue sau vă putem indica altfel că utilizați Platforma. Vă acordăm o licență neexclusivă și netransferabilă pentru a utiliza astfel de semne și numai în scopul de a indica că furnizați servicii de transport prin platformă. După încetarea acordului, trebuie să eliminați și să aruncați imediat orice semne care se referă la marca Blue.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Tot conținutul, dar fără a se limita la, mărci comerciale, logo-uri, simboluri, nume de domenii, mărci comerciale, desene, desene industriale, imagini, fotografii, fundaluri, pictograme, instrumente de navigare, texte, printre altele, ale prezentului software sau produselor legate de Blue Service sunt protejate de drepturi de autor și proprietate intelectuală și sunt deținute de noi sau de terți autorizați de noi să desfășoare activități pe acestea. Trebuie să respectați drepturile noastre de proprietate intelectuală și ale altora. Nu suntem răspunzători pentru nicio daună, costuri sau cheltuieli care ar putea fi suferite sau suportate de dvs. ca urmare a oricărei încălcări a obligațiilor specificate aici.

6. FURNIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT

Trebuie să furnizați Serviciile de Transport în conformitate cu prevederile acestui Acord, precum și cu orice legi și reglementări aplicabile. Trebuie să vă asigurați că dețineți în permanență licențe și permise valabile și sunteți acoperit de o poliță de asigurare auto, așa cum este cerut de organele de conducere din România și alte asigurări care pot fi considerate prudente în legătură cu furnizarea Serviciilor de transport. . Este posibil să vi se solicite să furnizați dovezi ale oricăror astfel de licențe și permise, aprobări sau alte înregistrări, politici și certificări care pot fi necesare pentru furnizarea Serviciului de transport în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Trebuie să acționați profesional în furnizarea Serviciului de Transport și să respectați în orice moment Pasagerii care utilizează Serviciul de Transport. De asemenea, trebuie să acționați în cel mai bun interes al pasagerului și să vă asigurați că luați calea cea mai rentabilă pentru pasager, cu excepția cazului în care acesta vă cere altfel în mod explicit. Nu puteți face opriri neautorizate în timpul furnizării oricărui Serviciu de Transport. Trebuie să respectați în orice moment legile și reglementările rutiere. Nu trebuie să permiteți niciunei alte persoane să vă însoțească sau să utilizeze în alt mod Serviciul de transport, în afară de Pasager/pasagerii care îl însoțesc. Veți păstra discreția cu privire la momentul în care să furnizați Serviciul de transport și aveți, de asemenea, dreptul de a accepta, refuza sau ignora orice solicitare făcută de potențialii pasageri pentru Servicii de transport. Toate costurile suportate în furnizarea Serviciului de transport sunt suportate de dvs. Aceste costuri includ echipamentul pentru furnizarea Serviciului de Transport și costurile, cheltuielile și taxele suportate în cursul prestării Serviciilor de Transport.

7. TAXE PASAGERI

Pentru fiecare Serviciu de Transport furnizat Pasagerilor acceptați pe Platformă, trebuie să percepeți Taxa de Pasager, așa cum este stabilită de Aplicația Blue. Orice solicitare de corectare a Taxei de pasager trebuie depusă prin intermediul aplicației Blue. Ne rezervăm dreptul de a ajusta Taxa de pasager dacă constatăm o încălcare sau o eroare tehnică care afectează Taxa de pasager. În circumstanțe justificate, cum ar fi în caz de fraudă sau plângeri, putem reduce sau anula Taxa de pasager. Putem emite o factură în numele dvs. către Pasager pentru a vă despăgubi cu orice taxe de pasager, penalități contractuale sau alte taxe care vi se pot datora de către un pasager. Factura vă va fi pusă la dispoziție prin intermediul Contului dvs. Taxa de pasager este plătită fie direct către dvs., fie prin sistemul de Metode de plată, după cum este detaliat mai jos. Dacă pasagerul a optat să vă plătească direct, atunci este responsabilitatea dumneavoastră să colectați Taxa de pasager. Vom trimite o notificare de datorie pasagerului în numele dumneavoastră dacă acesta nu efectuează plata. Un astfel de act nu trebuie interpretat ca o obligație din partea noastră de a compensa Taxa de pasager neplătită de pasager. Dacă un pasager refuză în mod justificat să plătească Taxa de pasager din cauza informațiilor inexacte din aplicația Blue, nu vă vom rambursa astfel de cheltuieli. Vom furniza Pasagerilor în urma prestării Serviciului de Transport o declarație care să arate numele companiei, dacă este cazul, locul de desfășurare a activității, valoarea TVA, numele și prenumele șoferului împreună cu fotografia imagine, numărul de înmatriculare a mașinii, detalii despre călătorie inclusiv data, ora , locațiile de început și de sfârșit și Taxa de pasager plătită. În cazul în care Pasagerii deteriorează vehiculul sau interiorul, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@blue.ro. Vom lua legătura cu pasagerul și vom strădui să colectăm penalitatea de la Pasager în numele dvs. Acest lucru nu trebuie interpretat ca o responsabilitate din partea noastră de a compensa o astfel de penalizare sau orice altă sumă suportată sau suferită ca urmare a unui astfel de act neglijent din partea Pasagerului.

8. MODALITATE DE PLATA

Pasagerii pot efectua plata pentru Serviciile de transport fie prin carduri, prin facturare prin transportator sau prin alte metode de plată disponibile direct în aplicația Blue, adică prin metoda de plată. Prin prezenta ne autorizați să colectăm în numele dvs. Taxele pasagerului sau alte sume plătite de către pasager prin Metoda de plată. Orice obligație de plată făcută de către Pasager prin Metoda de plată va fi considerată îndeplinită din momentul în care a fost efectuată plata.

Sumele colectate prin sistemul Metodei de plată, minus sumele datorate nouă, vor fi creditate în contul dumneavoastră bancar în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la data la care contul nostru bancar a fost creditat. Nu vom fi obligați să vă plătim nicio taxă de pasager dacă Metoda de plată a eșuat deoarece cardul de credit al pasagerului sau altă plată este anulată sau nu are succes din alte motive. În cazul în care greșiți identitatea Pasagerului căruia trebuia furnizat Serviciul de transport, vă vom rambursa Taxa de pasager. Nu vom suporta nicio răspundere pentru Taxa de pasager într-un astfel de caz. Ne rezervăm dreptul de a vă impune o penalizare pentru fiecare Metodă de plată aplicată greșit. Vom avea dreptul de a compensa orice Taxe de pasager care vi se cuvine prin intermediul sistemului Metodă de plată cu sumele care ni se datorează în conformitate cu prezentul Acord.

9. OBLIGAȚII FISCALE

Orice și toate obligațiile fiscale care decurg în legătură cu furnizarea Serviciului de transport în legătură cu acest Acord vor fi responsabilitatea exclusivă a dumneavoastră. De asemenea, orice obligație referitoare la impozitul pe venit, contribuția la asigurările sociale sau alt impozit aplicabil sau orice obligație legată de angajare va fi responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

10. TAXELE COMPANIEI

Având în vedere Serviciul nostru Blue oferit, vă vom percepe o taxă de companie percepută ca procent din Taxa de pasager a fiecărui serviciu de transport furnizat de dumneavoastră, împreună cu TVA-ul datorat pentru taxa de companie. Suma procentuală vă va fi comunicată fie prin Aplicația Blue, e-mail, Telegramă, Contul dumneavoastră sau prin orice alt mijloc de comunicare utilizat de Companie la momentul respectiv. Sunteți de acord că Taxa de companie poate varia din când în când. Vă vom informa cu privire la orice astfel de variații înainte de implementare prin canalele indicate în acest articol. Taxele companiei se plătesc lunar în restanță. În caz de întârziere a plăților se va percepe dobânda la cea mai mare rată permisă de lege.

11. CLASARE ȘI RECENZII PASAGERI

Pentru a garanta servicii de înaltă calitate și pentru a oferi o asigurare suplimentară pasagerilor, recunoașteți prin prezenta că Pasagerii vă pot oferi un rating de performanță și vă pot lăsa feedback cu privire la calitatea Serviciilor de transport pe care le-ați furnizat. Evaluarea medie a performanței va fi conectată la Contul dvs. și va fi disponibilă pentru pasageri la Blue App. De asemenea, vă putem furniza scorul activității dvs. În cazul în care evaluarea medie a performanței sau scorul activității dvs. sunt sub un rating mediu minim de performanță și scorul de activitate determinat de noi din când în când, vă putem solicita să creșteți ratingul mediu de performanță sau scorul activității la nivelul minim într-o anumită perioadă de timp . Dacă după acest interval de timp nu veți crește atât de mult evaluarea medie de performanță sau scorul de activitate, Contul dvs., după notificarea corespunzătoare, va fi suspendat automat, fie temporar, fie definitiv, la discreția noastră. Putem anula suspendarea Contului dvs. de la caz la caz.

12. RELAȚIA DE INDEPENDENȚĂ

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem furnizori de servicii de transport, ci o platformă tehnologică. Furnizarea Serviciului de Transport este asigurată de dumneavoastră în mod independent sau prin intermediul unei companii ca activitate economică și profesională. În plus, prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că nu sunteți angajatul nostru și că nu există nicio relație de muncă între dvs. și noi. Nu există nici un parteneriat între tine și noi. În acest sens, nu puteți acționa în calitate de angajat, agent sau reprezentantul nostru și nici nu ne obligați în vreun fel. În plus, recunoașteți că dvs. ați solicitat să utilizați serviciul Companiei în cazul în care ați declarat în mod expres că nu aveți niciun interes să fiți angajat al Companiei. Prin prezenta, recunoașteți că: (i) sunteți liber să vă conectați la Contul dvs. după bunul plac și fără nicio impunere de ore pentru a fi lucrat de către Companie; (ii) nu sunteți în niciun fel exclus să lucrați cu platforme similare sau să efectuați oricare alta muncă fără legătură cu industria transporturilor.

13. RENUNȚAREA LA RESPONSABILITATE

În măsura maximă permisă de lege, sunteți de acord că firma, acționarii, funcționarii, directorii, angajații și reprezentanții nu sunt răspunzători pentru:

i. orice și toate revendicările, costurile, daunele, pierderile, răspunderile și cheltuielile pe care le puteți suporta ca urmare a utilizării Serviciului Blue, inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere sau daune directe, indirecte sau consecutive, orice pierdere de producție, pierdere de profit, pierderea veniturilor, pierderea contractului, pierderea sau deteriorarea fondului comercial sau reputației, pierderea revendicării și orice alt tip de pierdere sau daune;

ii. orice inexactitate legată de informațiile (inclusiv date personale, comentarii și evaluări de performanță) ale Utilizatorilor, așa cum sunt disponibile în Serviciul nostru Blue;

iii. serviciile prestate de dvs.;

iv. orice daune directe, indirecte sau în consecință, pierderi sau costuri suferite, suportate sau plătite de dvs., ca urmare a, rezultate din sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau întârzia sau virusa Serviciul nostru Blue și/sau serverul pe care Blue Service sunt găzduite;

v. pentru orice vătămare corporală, deces, daune materiale sau alte daune directe, indirecte, speciale sau în consecință, pierderi sau costuri suferite, suportate sau plătite de dvs., fie ca urmare a unor acte, erori, încălcări, neglijență, abateri, omisiuni, non -executarea, declarațiile greșite, delictul sau răspunderea strictă de către sau în întregime sau parțial atribuite Utilizatorului și/sau angajaților, directorilor, ofițerilor, agenților sau reprezentanților acestuia, inclusiv orice anulare parțială sau de altă natură, dublă rezervare, grevă, forță majoră sau orice alt eveniment aflat în afara controlului nostru, cu excepția cazului prin abatere intenționată sau neglijență gravă;

vi. orice informații despre Serviciul Blue, uneori legate de site-uri externe asupra cărora serviciile noastre nu au control și pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate;

vii. orice încălcare de către utilizator sau încălcare a oricărui termen al acestui Acord sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile, indiferent dacă se face sau nu referire aici.

Platforma noastră este furnizată pe o bază „tale quale” și „după cât este disponibil” și, prin urmare, nu reprezentăm, garantăm sau garantăm că accesul la Platforma noastră va fi neîntrerupt sau fără erori. Mai mult, nu putem garanta că utilizarea de către dvs. a Platformei noastre va avea ca rezultat orice solicitare de servicii de transport, dat fiind că aceasta depinde de aportul pasagerilor. Nu suntem răspunzători pentru acțiunile sau inacțiunile pasagerului sau ale co-pasagerilor și nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau daună suferită de dvs. sau vehiculului dvs. ca urmare a acțiunilor sau inacțiunile acestora.

14. INDEMNITATE

Sunteți responsabil pentru încălcarea acestui acord sau a oricăror alte legi sau reglementări aplicabile și trebuie să remediați o astfel de încălcare imediat după primirea unei notificări scrise din partea noastră sau a oricărei autorități competente. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice pierdere și/sau daune directe și/sau indirecte, pierderi de profit, cheltuieli, penalități, amendă pe care le-am putea suporta în legătură cu încălcarea de către dvs. a acestui Acord și a legilor și reglementărilor. În cazul în care un pasager prezintă orice pretenții împotriva noastră în legătură cu furnizarea de servicii de transport, atunci trebuie să ne despăgubiți integral aceste daune, costuri și cheltuieli în termen de șapte (7) zile de la data solicitării scrise din partea noastră. împreună cu cheltuielile de judecată.

15. ÎNCETARE

În plus față de dreptul de a rezilia acest Acord, așa cum este prevăzut în altă parte în acest Acord, putem, la discreția noastră exclusivă, să suspendăm sau să reziliem, temporar sau definitiv, Contul unui Utilizator în orice moment, în cazul în care considerăm că este potrivit, dând un preaviz cu o săptămână în cazul în care nu este furnizat niciun motiv și imediat:

i. dacă încălcați oricare dintre declarațiile, garanțiile și obligațiile conținute în acest Acord sau în orice politică și reguli;

ii. dacă acționați sau practicați în mod fraudulos sau ați cauzat sau puteți provoca pagube terților;

iii. dacă nu mai sunteți autorizat să prestați servicii de transport;

iv. dacă nu vă respectați obligația de a plăti taxele cu promptitudine sau nu transportați un pasager după acceptarea unei comenzi;

v. dacă sunteți găsit vinovat de orice infracțiune penală care în Companie înseamnă că nu mai puteți îndeplini cerința de bună reputație pentru a presta Serviciile de Transport în condițiile prezentului Acord. Dacă sunteți găsit vinovat, dar ați ales să contestați hotărârea, Compania poate opta să vă suspende contul până la rezultatul contestației;

vi. dacă, conform politicii Companiei la momentul respectiv, sunteți considerat inactiv;

vii. dacă în orice moment detaliile de autentificare nu corespund șoferului și/sau vehiculului real și/sau dacă în orice moment compania nu poate stabili detaliile șoferului sau informațiile despre vehicul.

Cele de mai sus nu vor aduce atingere dreptului nostru de a lua măsurile legale corespunzătoare. Compania nu va suporta nicio responsabilitate pentru daune sau compensații pentru încetarea, anularea sau suspendarea Contului dumneavoastră. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem, la discreția noastră exclusivă, din orice motiv sau fără motiv și în orice moment, să modificăm, să suspendăm și/sau să întrerupem furnizarea g Serviciul nostru Blue, cu sau fără notificare. Nu vom fi răspunzători pentru nicio daune sau pierderi cauzate de o astfel de modificare, suspendare sau încetare a Serviciului Blue. La rezilierea acestui Acord sau la anularea sau suspendarea Contului dumneavoastră, indiferent de motiv, contraprestația pe care dumneavoastră ne-o plătiți în legătură cu Serviciul Blue prestată până la data rezilierii, anulării sau suspendării va deveni imediat datorată. Utilizatorul are dreptul de a rezilia acest Acord printr-un preaviz de o săptămână prin intermediul aplicației Blue sau prin e-mail către noi. La reziliere, vom avea dreptul de a șterge Contul Utilizatorului.

16. AVIZE

Trebuie să ne notificați imediat orice modificări aduse informațiilor furnizate.

17. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Blue Technology și aplicația aferentă colecteaza date cu caracter personal pentru a oferi o experiența cat mai fluida și consecvența șoferilor. Printre aceste date se pot regasi numele, numărul de telefon, adresa de email sau alte informații relevante în scopul livrării serviciului. In urma acceptarii acestor termeni si conditii, dumneavoastra va exprimati acordul pentru folosirea acestor date în scopul bunei funcționari a serviciului si de asemenea acceptati ca orice informație cu caracter personal care intra în posesia dumneavoastra (numele și numărul de telefon al pasagerului, adresele de preluare și destinatie sau alte informatii incadrate in acesta categorie) sa nu le salvați sau sa le utilizati în afara aplicației Blue Driver sau pentru alte scopuri decât cele de comunicare cu pasagerul și navigare către punctul de destinatie al pasagerului.

18. DISPOZIȚII FINALE

Prin semnarea acestui Acord, sunteți de acord cu termenii Politicii de confidențialitate a șoferului, care vor servi drept acord de prelucrare a datelor în toate intențiile și scopurile legii. Prezentul acord va fi guvernat și interpretat în toate privințele în conformitate cu legile din România. Orice litigiu privind interpretarea, încălcarea sau executarea prezentului Acord va fi supusă competenței exclusive a instanțelor române. Dacă vreo prevedere a acestui acord este considerată inaplicabilă, părțile vor înlocui prevederea afectată cu o prevedere executorie care aproximează intenția și efectul economic al prevederii afectate